Kontrol over it-infrastrukturen

5 STRATEGIER GIVER DIG KONTROLLEN OVER IT-INFRASTRUKTUREN

 

Mens der er gode argumenter for at overføre dele af virksomheders it til cloud, så kan der være masser af grunde til at beholde andre dele inden for murene.

Derfor bør virksomheder have en klar strategi for, hvordan den vil sikre at få det bedste ud af on-premise it-infrastruktur samtidig med, at den bevarer overblikket og forbliver klar til at integrere nye løsninger.

De nye muligheders pres

De mange nye muligheder, som udviklingen inden for it giver, udfordrer den eksisterende it-infrastruktur. Resultatet er, at det i stigende grad er nødvendigt for virksomheder at opgradere til næste-generation infrastruktur.

Samtidig skal infrastrukturen kunne klare presset fra nye, disruptive teknologier. Mobile løsninger, dataanalyse, it-sikkerhed og hybride cloud-løsninger er blot nogle af de teknologier, som udfordrer virksomheders nuværende it-systemer.

Som en rapport fra IDG Research Services slår fast, så har det også indflydelse på virksomheders største prioriteter for it. Ifølge rapporten er de fire vigtigste prioriteter for it i dag at:
• Booste produktivitet via mobile løsninger
• Give mulighed for big data og data analytics
• Beskytte organisationens digitale værdier
• Omstille sig en til on-demand infrastruktur for at sætte fart på levering af services

Der findes en række strategier, der kan hjælpe virksomheder med at nå disse mål. Fem af dem er:

N

Tilslut dig åbne standarder
Ved at integrere løsninger bygget på åbne standarder kan virksomheden maksimere fleksibilitet og forenkle integration af nye løsninger. Efterhånden som virksomheder bevæger sig mod integration af næstegenerationstjenester, vil dét at anvende teknologier med åbne standarder gøre det muligt at problemfrit skalere og tilpasse sig de nye muligheder.

N

Brug en workload-tilgang
En stiv, siloagtig tilgang til it fungerer ikke i fremtidens it-miljø. Det kræver alt for mange manuelle processer, medfører unødvendig kompleksitet, øger nedetid og dræner medarbejdernes arbejdsglæde og produktivitet. Ved at implementere en workload-centreret tilgang, kan virksomheden drage fordel af en modulær arkitektur, hvor servere, storage og netværk håndteres som én samlet infrastruktur.

Her kan ressourcer leveres til applikationer, så man maksimerer udnyttelsen, og undgår at it-ressourcer bliver ’gemt væk’ og er forbeholdt specifikke platforme og applikationer. De forretningsmæssige fordele er blandt andet en mere fleksibel og effektiv brug af hele systemet, som samtidig giver et bedre afkast af it-investeringer.

N

Fremtiden er softwaredefinerede it-løsninger
Virksomheder skal kunne levere tjenester med den hastighed som en moderne arbejdsdag og -gange kræver. Det kan bedst sikres ved hjælp af en enkel og brugervenlig måde at kontrollere og installere it-infrastruktur og applikationer.

Styring og overvågning er til stadighed en afgørende funktion i datacenteret, og ofte bruges de fleste it-ressourcer på denne type opgaver. En stor del af grunden er de komplekse værktøjer og manuelle processer, der kræves for at overvåge computerkraft, storage og netværkssystemer.

En software-defineret infrastruktur giver kontrol over it på tværs af hele infrastrukturen via en enkel grænseflade, der automatiserer og accelererer operationer. Softwaredefinerede løsninger giver dig mulighed for effektivt at koordinere og hurtigt foretage de nødvendige ændringer, uden at skulle bruge oceaner af tid på manuelle opgaver og processer.

Kontrol over it-infrastrukturen
N

Fokuser på fleksibilitet
De fleste virksomheder kender behovet for at kunne skalere den eksisterende infrastruktur til at klare spidsbelastninger eller vækst i antallet af applikationer. Det medfører ofte stigende kompleksitet og uigennemskuelighed i datacenteret.

Det er værd at overveje, om der er alternative måder at håndtere denne type tilbagevendende begivenheder.

Nye modeller og abonnementsordninger for it-forbrug tilbyder virksomheder en anden måde at anskaffe og administrere it-infrastruktur på. Tilgangen giver større fleksibilitet og omkostningseffektivitet.

N

Find en strategisk partner
IDG’s undersøgelse viser, at 98% af it-ledere samarbejder med strategiske partnere, når det kommer til at bygge nye tjenester og ombygninger af virksomhedens it-infrastruktur.

Det gøres blandt andet for bedst muligt at udnytte de vækstmuligheder, der ligger i forbindelse med big data, cloud/hybrid it og cybersecurity.

Ved at samarbejde med eksterne it-leverandører opnår virksomhederne med andre ord løsninger, der er skræddersyet og optimeret til deres forretnings hverdag.

En software-defineret infrastruktur giver kontrol over hele it-infrastrukturen via et simpelt interface, der automatiserer driften.

Nye it-forbrugsmodeller tilbyder virksomheden nye måder, hvorpå on-premise infrastruktur anskaffes og administreres, med samme fleksibilitet og kosteffektivitet som hostede cloud ressourcer.

LAD OS RINGE DIG OP

Send os dit nummer, så ringer vi dig op til en uforpligtende snak.